ประเภทกฎหมาย    
 ค้นหาจากชื่อเรื่อง  
รายการกฎหมายจำนวนทั้งหมด  7 รายการ
 ลำดับ 
 เรื่อง 
 สถานะ 
การอนุมัติ
1
พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
    
บังคับใช้อยู่
 อนุมัติเผยแพร่ 
2
พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้สาขากายอุปกรณ์เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๑
    
บังคับใช้อยู่
 อนุมัติเผยแพร่ 
3
พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติ การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๕
    
บังคับใช้อยู่
 อนุมัติเผยแพร่ 
4
พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๕
    
บังคับใช้อยู่
 อนุมัติเผยแพร่ 
5
พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้สาขาจิตวิทยาคลินิกเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖
    
บังคับใช้อยู่
 อนุมัติเผยแพร่ 
6
พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้สาขารังสีเทคนิคเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๕
    
บังคับใช้อยู่
 อนุมัติเผยแพร่ 
7
พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้สาขากิจกรรมบำบัดเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๕
    
บังคับใช้อยู่
 อนุมัติเผยแพร่ 
[1]
 

พิมพ์